Reclame is aan het verval onttrokken en gerestaureerd